i-SuPORT

In haar speurtocht naar ‘Key enabling technologies’, die ons in staat moeten stellen het Vlaamse industrieel weefsel groener, socialer, creatiever en innovatiever is te maken, keurde de Vlaamse overheid binnen de context van het Nieuw Industrieel Beleid het i-SuPORT project goed. Dankzij dit project kunnen bedrijven in een havengerelateerde context samen proeven van lasertechnologie als duurzame alternatieve technologie voor herstellen en reinigen.

De toepassing van lasertechnologieën is geen evidente opdracht voor individuele of kleinere bedrijven. Een meer collectieve benadering binnen de havensector heeft een grotere kans op succes. Daarom zullen de projectpartners aan de hand van de bevindingen bij de toepassing van de lasertechnologieën de technischeconomische haalbaarheid van deze innovatieve technologieën richting havengebonden herstelactiviteiten kunnen bepalen. Mogelijk is een verruimde toepassing van lasertechnologie enkel doenbaar in een (fysiek of virtueel) clusteropstelling.

Het project loopt van 1 maart 2013 tot 28 februari 2016.

Organiserende projectpartners

  • Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) als inspirerende motor van het project
  • Het Laser Centrum Vlaanderen (LCV) van VITO als onderzoekspartner
  • Sirris voor de verkenning van het ruimere pallet van innovatieve hersteltechnologieën.

port of antwerpvitosirris

Cofinancierende projectpartners

viaagetnschap ondernemen

Innovatieve reinigings- en hersteltechnieken

AANKONDIGING STUDIENAMIDDAG

Innovatieve reinigings- en hersteltechnieken